Čítať tému
 Vytlačiť tému
Hlásenie porušenia pravidiel - vzor
Admin
Z dôvodu prehľadnosti prosíme hráčov o dodržovanie daného vzoru. Nedodržanie daného vzoru bude mať za následok, že vaša téma bude zamknutá a presunutá do odpadu, bez akéhokoľvek riešenia.

Predmet správy alebo názov témy zadáte názov sekcie, kde daný hráč pravidla porušil. Uvedieme si jednoduchý príklad, ak hráč poruší pravidlá na serveri jailbreak #1, názov témy bude CS-1.6.(Prosíme vás dodržujte aj veľké a malé písmena!)

Sekcie a ich názvy:
Jailbreak #1, Jailbreak #2, Jailbreak #3, Jailbreak #4 --> CS-1.6
cwtg #1, cwtg #2, cwtg #3, cwtg #4, --> CS-1.6 - GATHER
Teamspeak 3 --> TS3

VZOR CS-1.6 + CS-1.6 - GATHER
1. Meno (nick hráča)
2. Steam ID + screen zo statusu
3. Dôkaz (screen, demo)
4. Popis situácie
5. Vyčasovani dema

VZOR TS3
1. Meno (nick hráča)
2. Dôkaz (screen)
3. Popis situácie

- všetkým, ktorý nám pomáhajú udržiavať poriadok na serveroch ďakujeme!
 
Prejdite na fórum: